Czy można rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień?
Czy można rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień?

Czy można rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień?

Czy można rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień?

Umowa o pracę jest formalnym dokumentem, który reguluje relacje między pracodawcą a pracownikiem. Zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony lub określony. Jednak czy istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę z dnia na dzień?

Podstawowe zasady rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z polskim prawem pracy, zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy o pracę. Istnieją jednak określone zasady, które muszą być przestrzegane.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w przypadku:

 • wygaśnięcia okresu, na który umowa została zawarta
 • likwidacji miejsca pracy
 • niezdolności pracownika do wykonywania obowiązków z powodu choroby lub innych przyczyn
 • poważnego naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę

Pracownik z kolei może rozwiązać umowę o pracę w przypadku:

 • nieotrzymania wynagrodzenia przez określony czas
 • niemożności wykonywania pracy z powodu naruszenia przez pracodawcę warunków umowy
 • znacznego pogorszenia warunków pracy
 • przeniesienia na inne stanowisko bez zgody pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień

W większości przypadków, rozwiązanie umowy o pracę wymaga zastosowania określonego okresu wypowiedzenia. Jednak istnieją sytuacje, w których umowa może być rozwiązana z dnia na dzień.

Jednym z takich przypadków jest porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli obie strony zgodzą się na natychmiastowe rozwiązanie umowy, nie ma potrzeby stosowania okresu wypowiedzenia.

Inne sytuacje, w których umowa o pracę może być rozwiązana z dnia na dzień, to:

 • poważne naruszenie przez jedną ze stron umowy
 • niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków z powodu choroby lub innych przyczyn
 • likwidacja miejsca pracy

Warto jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień jest raczej wyjątkiem niż regułą. Zazwyczaj wymaga to poważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze utrzymanie stosunku pracy.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień jest możliwe w pewnych sytuacjach, takich jak porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, poważne naruszenie umowy lub likwidacja miejsca pracy. W większości przypadków jednak, konieczne jest zastosowanie okresu wypowiedzenia. Ważne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy i poszanowanie praw obu stron umowy.

Tak, można rozwiązać umowę o pracę z dnia na dzień.

Link do strony MasterCoder: https://www.mastercoder.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ