adwokat

Do określenia specjalisty w zakresie prawa często używa się po prostu słowa „prawnik”. Jednak ma ono bardzo szeroki zakres, więc w rzeczywistości niewiele mówi o tym, kim jest dana osoba. Wśród prawników można wymienić wiele pomniejszych grup, różniących się zakresem obowiązków, zadaniami i możliwościami.

Jedną z grup, do której osoby potrzebujące pomocy prawnej zwracają się bardzo często, są adwokaci. Tylko w jakich dokładnie sprawach wsparcie adwokata może okazać się przydatne? Czy może on reprezentować swoich klientów przed sądami? Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat postaraliśmy się zgromadzić poniżej.

Kim jest adwokat i jakie ma uprawnienia?

Adwokat to osoba, która ukończyła z powodzeniem jednolite 5-letnie studia magisterskie na wydziale prawa, a następnie zdała egzamin na aplikację adwokacką. Po jej zakończeniu konieczne jest jeszcze zaliczenie egzaminu zawodowego, a dopiero potem następuje wpis na listę adwokatów, który uprawnia do wykonywania zawodu. Adwokat nie jest z zasady pracownikiem organów państwowych, tak jak prokurator czy sędzia – może mieć prywatną kancelarię lub w takowej pracować.

Adwokat ma szersze uprawnienia niż osoba, która skończyła studia prawnicze, ale nie zakończyła z powodzeniem aplikacji adwokackiej. Przede wszystkim ma możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądami i innymi organami administracji państwowej.

Może również udzielać ustnych i pisemnych porad prawnych oraz brać udział w negocjacjach toczonych między swoimi klientami a osobami lub instytucjami lub firmami trzecimi. Adwokaci mają możliwość obsługiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Warto wspomnieć, że chociaż radcy prawni i adwokaci posiadają oddzielne samorządy zawodowe i wykorzystują inne nazwy zawodu, to w praktyce mają obecnie dokładnie te same kompetencje.

Trzeba jednak podkreślić, że zarówno adwokaci, jak i radcy prawni mają nie tylko uprawnienia, ale też obowiązki. Przede wszystkim obowiązują ich ścisłe zasady etyki zawodowej. Adwokaci muszą między innymi dotrzymać tajemnicy w zakresie wszystkiego, czego dowiedzieli się w związku z udzielaniem komuś pomocy prawnej. Nie mogą także przykładowo reprezentować obu osób występujących przeciwko sobie w tej samej sprawie – byłby to konflikt interesów.

W jakich sprawach może pomóc adwokat?

To, w jakich dokładnie sprawach pomoże adwokat, zależne jest od kompetencji i preferencji danej osoby lub kancelarii. Zazwyczaj adwokaci posiadają nie jedną, a wiele specjalizacji, wśród których można wymienić takie działy prawa, jak prawo cywilne, karne, rodzinne czy gospodarcze.

Informacji na temat specjalizacji danego adwokata najlepiej szukać na jego stronie internetowej, na przykład tutaj: http://adwokat-trochimiuk.pl/. Można również skontaktować się z nim bezpośrednio i krótko przedstawić sprawę, a następnie zapytać, czy znajduje się ona w zasięgu jego możliwości.

Klienci indywidualni na ogół zwracają się do adwokatów z pojedynczymi sprawami, natomiast firmy mają w wielu przypadkach częstszą potrzebę uzyskania pomocy prawnej, dlatego mogą także być obsługiwane na zasadzie comiesięcznego abonamentu. Przykładem zadań, które wykonują adwokaci dla klientów biznesowych, mogą być obsługa należności firmy, a także rejestracja spółek oraz udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ