Kiedy szkolenie jest dla nas przychodem ?

Szkolenia zawodowe zawsze są korzyścią zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy. W jaki sposób należy rozróżniać poszczególne szkolenia i kiedy konieczne jest odprowadzenie podatku…?

Czy szkolenie zawsze jest przychodem pracownika?

Każde szkolenie pracownika jest jego przychodem. Szkolenia zawodowe najczęściej są finansowane przez pracodawcę – pracownik nie ponosi żadnych kosztów, tym samym odnosi korzyść. W takim przypadku szkolenie stanowi wartość finansową. Odnoszenie korzyści finansowych w większości sytuacji oznacza, że niezbędne jest odprowadzenie podatku. Zasada odprowadzania podatku od szkoleń zależy często nie tylko od stosunku pracy, ale przede wszystkim od tego, jakiego typu jest to szkolenie.

Szkolenie zawodowe jest przychodem, ale…

Dokształcanie pracownika, które ma na celu zwiększenie konkretnych kompetencji zawodowych jest przychodem, jednak w takiej sytuacji nie jest konieczne odprowadzanie podatku. Do tego typu szkoleń na pewno należą studia wieczorowe i zaoczne, kursy językowe oraz te, które na pewno mają związek z obowiązkami wykonywanymi przez pracownika. W przypadku wątpliwości warto zapoznać się z artykułem 1031 kodeksu pracy, gdzie zawarta jest definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do nieopodatkowanych szkoleń zalicza się również te, które zostały sfinansowane z publicznych pieniędzy – tak jest w przypadku szkoleń realizowanych w ramach programów rządowych. Tak jest na przykład z kursami i szkoleniami oznaczonymi jako sfinansowane w ramach programu rządowego Kapitał Ludzki. Czy wykłady z zakresu rozwoju osobistego również są zaliczane do szkoleń zwolnionych z opodatkowania? Tego typu ćwiczenia i wykłady należy traktować podobnie jak wyżej wymienione przypadki. Jeśli szkolenie jest bezpośrednio związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wtedy nie jest opodatkowane jako dochód pracownika.

Szkolenie pracownika – co może zapewnić pracodawca?

By szkolenie zawodowe nie było opodatkowane, niezbędne jest nie tylko to, by było ono związane z pracą zawodową. Pracodawca może sfinansować lub wysłać pracownika na darmowe szkolenie. Może również wyrazić zgodę na szkolenie samodzielnie znalezione przez pracownika. Najczęściej jednak to właśnie pracodawca wysyła pracownika na szkolenie. W innym przypadku, gdy to pracownik samodzielnie decyduje się na udział w szkoleniu, a pracodawca wcześniej nie wyraził na to zgody, konieczne może być odprowadzenie podatku przez pracownika od wartości szkolenia. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji pracownik musi uiścić podatek, gdy pracodawca weźmie na siebie przynajmniej część kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dlaczego zgoda pracodawcy jest pożądana w przypadku szkoleń? Oprócz opłacenia samego szkolenia pracodawca może zapewnić pracownikowi między innymi płatny urlop w czasie trwania szkolenia czy ponieść koszt niezbędnych do nauki materiałów. Warto pamiętać, że koszt samego szkolenia w takim przypadku nie jest opodatkowany, jednak od dodatkowych świadczeń, takich jak płatny urlop, konieczne jest odprowadzenie podatku.

Artykuł przygotowany przy współpracy z Valkir Academy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ