Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej

Ujednolicenie granic i otwarcie nowych rynków dla polskich przedsiębiorstw spowodowało, że sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej dynamicznie się rozwija. W przestrzeni internetowej funkcjonuje kilka dużych portali, które oferują usługi umożliwiające sprzedaż swoich towarów za granicę. Duża część firm decyduje się jednak na stworzenie własnych sklepów internetowych, które nastawione są na realizowanie sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że dysponowanie własną stronę internetową nie jest obecnie bardzo skomplikowanym zadaniem, kluczową kwestią wydaje się być więc forma opodatkowania. Warto zapoznać się z treścią poniższego artykułu i usystematyzować swoją wiedzę związaną z opodatkowaniem sprzedaży wysyłkowej.

Od jakich czynników zależy wysokość opodatkowania?

Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej (https://www.ecpodatkowe.pl/2018/05/25/sprzedaz-wysylkowa-do-innych-krajow-unii-europejskiej/) uzależnione jest w pierwszej kolejności od kraju, w którym zakupiony został towar. Ważne znaczenie ma także to czy klient jest osobą indywidualną, czy zarejestrowaną firmą. W sytuacji gdy stroną transakcji jest przedsiębiorstwo, a sprzedawca towaru jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w Unii Europejskiej, może wybrać zerową stawkę podatku VAT w kraju, w którym został sprzedany. Oczywiście nie zwalnia to podmiotu z obowiązku wygenerowania faktury, ponieważ pamiętać należy, że podatek rozliczany jest przez nabywcę. Sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem podatkowym po stronie kupującego, który powstaje w chwili otrzymania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura. Prawo wskazuje, że najpóźniej 15 dnia miesiąca po dokonaniu dostawy musi dokonać odpowiednich czynności. Wyróżnia się także przypadek, w którym dana transakcja dokonywana jest co miesiąc, w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w chwili zakończenia dostawy, ostatniego dnia miesiąca.

Limity sprzedaży w wysyłkach do klientów indywidualnych

Sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się tym, że towar wysłany konsumentowi podlega opodatkowaniu w kraju, do którego został dostarczony. Możliwe jest jednak odprowadzenie podatku w kraju, na którego terenie działa sprzedający. Każde państwo określa limit kwoty sprzedaży, do którego podatek może być odprowadzony w miejscu wysyłki, co wykorzystać można w sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej. Prawo przewiduje kilka wyjątków jak na przykład nowe środki transportu, produkty opatrzone akcyzą oraz dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. W świetle powyższej charakterystyki sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej oraz jej opodatkowanie stają się bardziej jasne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ