deklaracja PIT 37

Każdy dorosły obywatel musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. W celu poprawnego sporządzenia rocznej deklaracji podatkowej, należy wiedzieć, nie tylko jak się rozliczyć, ale i na jakich drukach należy to zrobić. Druki podatkowe do rozliczenia są inne dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz inne dla osób prawnych lub osób, które firmy prowadzą.

Deklaracje podatkowe dla osób fizycznych, nieprowadzących firmy

Osoby fizyczne, które w roku podatkowym, osiągnęły przychody z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytur i rent oraz nie prowadziły własnej działalności gospodarczej, powinny rozliczyć się na druku PIT-37. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w roku podatkowym, potocznie zwane jako deklaracja PIT 37, wypełniają podatnicy nieprowadzący firmy. W tej deklaracji podatnik wskazuje swoje podstawowe dane personalne i adresowe oraz wysokość osiągniętych w roku podatkowym przychodów, kosztów, zapłaconych zaliczek na podatek, uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jeśli podatnik chce w roku podatkowym odliczyć ulgi od przychodu, bądź podatku musi dodatkowo wypełnić załącznik PIT-O do PIT 37. W załączniku tym, wskazuje się posiadane ulgi od podatku i od przychodu. Od przychodu odliczyć można między innymi: darowizny na rzecz kościoła i organizacji pożytku publicznego, ulgi rehabilitacyjne. Od podatku najpopularniejszym odliczeniem jest ulga z tytułu posiadania dzieci. Pamiętać należy, że w deklaracji PIT-37 wskazuje się dochody osiągnięte w kraju. Jeśli podatnik dodatkowo pracował poza granicami Polski, należy wypełnić załącznik PIT-ZG do PIT 37. W załączniku tym wskazuje się dochody i koszty osiągnięte na obczyźnie, wraz ze wskazaniem z jakiego kraju przychód pochodzi.

Deklaracje podatkowe dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą

Osoby fizyczne, które w roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą, muszą rozliczyć się na druku PIT-36 lub PIT-36L. Rodzaj deklaracji uzależniony jest od wybory formy opodatkowania firmy. Jeśli firma jest rozliczana na zasadach ogólnych, wówczas podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się na deklaracji PIT-36. W przypadku kiedy, firma podatnika rozliczana jest w oparciu o podatek liniowy, wówczas należy rozliczyć się na druku PIT-36L. Analogicznie do osób, które firmy nie prowadzą, przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia ulg podatkowych na załączniku PIT-0, mają także obowiązek zgłoszenia dochodów osiągniętych poza granicami kraju na załączniku PIT-ZG.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ