Zanim poznasz rodzaje funduszy inwestycyjnych warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę są. Poprzez fundusze inwestycyjne powinieneś rozumieć instytucje, których zadaniem jest lokowanie środków pieniężnych w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W zależności od Twoich możliwości inwestycyjnych i stopnia ryzyka jakie chcesz ponieść możesz wyróżnić ich kilka rodzajów.

Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Decydując się na zakup funduszy inwestycyjnych powinieneś pamiętać, by były one zróżnicowane. Ich dywersyfikacja zwiększa szansę na czerpanie korzyści –  nawet w sytuacji pojawienia się kryzysów na giełdzie. Podstawowym podziałem funduszy inwestycyjnych jest ich podział, zgodnie z regulacjami prawnymi. Można zatem wyróżnić:

  • – fundusze inwestycyjne otwarte,
  • – fundusze inwestycyjne zamknięte,
  • – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.

Pozostałe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić nie tylko ze względu na konstrukcję prawną, ale też ze względu na poziom ryzyka, z jakim się wiążą, możliwościami inwestycyjnymi bądź też metodami lokowania kapitału. Zgodnie ze wspomnianymi kryteriami można wyróżnić więc:

  • – fundusze z ochroną powierzonego kapitału – ich zadaniem jest ochrona wartości aktywów;
  • – fundusze bezpieczne – inwestujesz w wartościowe instrumenty dłużne;
  • – fundusze inwestycyjne mieszane – inwestycje obejmują zarówno akcje jak i obligacje;
  • – fundusze elastycznego inwestowania – Twoja inwestycja może zmieniać się, w zależności od sytuacji na rynku;
  • – fundusze agresywne – inwestycja obejmuje jedynie zakup akcji.

Każdy z przedstawionych rodzajów funduszy inwestycyjnych wiąże się z innymi szansami na poziom osiągniętego zysku. W zależności od zysków jakie chcesz osiągnąć i ryzyka na jakie możesz sobie pozwolić, masz możliwość wyboru różnych instrumentów finansowych. Firmy takie jak Aviva oferują szeroki wybór funduszy inwestycyjnych. Jeśli rozsądnie podejdziesz do tematu, podjęcie właściwej decyzji w zakresie zakupu instrumentów finansowych pozwoli Ci na osiągnięcie maksymalnych zysków, przy równoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka.

[Głosów:4    Średnia:3.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ