Nowe podejście do tworzenia budynków, jakim jest BIM, niesie za sobą wiele korzyści – nie tylko dla deweloperów, ale również dla inwestorów. Opierając projekt na bazie jednego cyfrowego modelu budynku w technologii BIM, możliwe jest znaczne zmniejszenie nakładu pracy nad projektem, uproszczenie wielu procedur, a tym samym zredukowanie kosztów.

W artykule pokrótce prezentujemy korzyści wynikające z wykorzystywania technologii modelowania informacji o budynku zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów.

Korzyści BIM dla dewelopera

Zastosowanie cyfrowego modelu projektu znacznie ułatwia firmom deweloperskim bieżącą kontrolę kosztów oraz weryfikację harmonogramu realizowanych prac. Są to jedne z dwóch najważniejszych korzyści wynikających ze wdrożenia technologii BIM do procesu projektowego i wykonawczego.

Optymalizacja ponoszonych kosztów i skuteczniejsze koordynowanie procesów inwestycyjnych możliwe jest dzięki udostępnianiu cyfrowego modelu nieruchomości wszystkim osobom i zespołom zaangażowanym w proces budowlany. Udostępniane informacje o budynku są klarowne, łatwo dostępne i dokładne. Co więcej, dzięki odpowiedniej kontroli wersji w oprogramowaniu BIM, informacje zawsze są aktualne i skoordynowane z całością projektu. Dzięki temu podejmowanie istotnych decyzji jest szybsze, co znacznie wpływa na przyśpieszenie procesu wykonawczego.

Firmy deweloperskie jako jedną z zalet podają również skuteczniejszą koordynację międzybranżową oraz redukcję ryzyka inwestycyjnego. Technologia modelowania informacji o budynku gwarantuje większą przewidywalność i lepsze zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji.

Korzyści BIM dla inwestora

Inwestorzy stanowią grupę, która nierzadko odznacza się nieco mniejszą świadomością dotyczącą korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystywanie koncepcji BIM. Niemniej jednak coraz więcej inwestorów przekonuje się do tego rozwiązania. Dlaczego?

Należy pamiętać, że modelowanie informacji o budynku zapewnia o wiele lepsze skorelowanie i ściślejsze powiązanie wszelkich danych i informacji obecnych w projekcie. Wszelkie zmiany pojedynczych parametrów lub aspektów projektu wpływa na całość. Determinuje to możliwość inteligentniejszego planowania inwestycji, pewniejszego i bardziej precyzyjnego planowania poszczególnych wariantów. Niejako stabilizuje to proces inwestycyjny, czyniąc go bardziej klarownym, jednocześnie redukując ryzyko inwestycyjne.

Warto wspomnieć również o uproszczeniu komunikacji między podmiotami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym. Dzięki kompletności danych i lepszej wizualizacji nieruchomości, zarówno inwestorzy, jak i projektanci mogą skuteczniej i szybciej dojść do porozumienia, co umożliwia efektywniejsze rozwiązywanie powstałych problemów i określenie prac do wykonania. Zatem BIM dla inwestorów oznacza: transparentność, brak niedomówień i większą świadomość.

Chcesz dowiedzieć się więcej o modelowaniu informacji o budynku i jego zaletach? Sprawdź ofertę firmy AEC Design.

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ