Zanim przejdziemy do różnic należy wyjaśnić czym jest budżet zadaniowy oraz budżet tradycyjny.

Budżet zadaniowy – zarządzanie środkami publicznymi poprzez odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane cele, na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów mierzonych za pomocą ustalonych mierników. Budżet zadaniowy pozwala ustalić, które zadania są najważniejsze dla realizacji celów, a za pomocą mierników wskazuje stopień w jakim zostały one wykonane.

Budżet tradycyjny – najprościej wyjaśniając jest to roczny plan dochodów i wydatków jak i rozchodów i przychodów państwa.

Po przybliżeniu tych dwóch pojęć czas przejść do różnic :

Budżet tradycyjny

1. Ma utrudnione powiązanie z celami i utrudnioną kontrolę skuteczności realizacji zadań.
2. Utrudniona hierarchizacja wydatków
3. Brak informacji o efektywności poniesionych wydatków.
4. W swojej statystyce ujmuje jeden rok budżetowy.
5. Brak integracji w ramach wydatków budżetowych.
6. Podejście resortowe.
7. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza dla interpretacji budżetowej. Przeciętny „ zjadacz chleba” nie będzie umiał dokonać poprawnej interpretacji.
8. Skupia się na pojedynczych wydatkach, a nie ma programach.
9. Dysponent tylko dysponuje środkami.

Budżet zadaniowy

1. Nacisk położony na sprecyzowanie celów i monitorowanie skuteczności ich realizacji dzięki czemu wszystko jest bardziej przejrzyste.
2. Hierarchizacja wydatków i instrumentów według ważności dla rozwoju społeczno – gospodarczego.
3. Pomiar relacji poniesionych nakładów do osiągniętych wyników w ujęciu wieloletnim.
4. Roczny budżet wynikający z wieloletniego programowania budżetowego.
5. Posiada globalne podejście do wydatków sektora publicznego.
6. Nastawiony jest na łatwiejszą współpracę.
7. Czytelność informacji o wydatkach i ich przeznaczeniu nawet osoba posiadająca minimalną wiedzę powinna się „ połapać” w temacie.
8. Skupia się na całych programach, a nie pojedynczych wydatkach.
9. Dysponent zarządza środkami.
Jak widać budżet zadaniowy jest bardziej czytelny i wygodniejszy w użytkowaniu oraz przynosi lepsze efekty.

Więcej informacji ze świata finansów szukaj na blogu biznes.info.pl

[Głosów:18    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ