Czym jest biała lista podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r. rząd uruchomił tzw. białą listę podatników VAT (również jako wykaz podatników VAT). Jest to narzędzie, które pozwoli na bardziej przejrzyste weryfikowanie kontrahentów oraz umożliwi skutecznie szybko rozpoznać, czy dany podatnik jest czynnym podatnikiem VAT.

Biała lista podatników VAT jest sposobem ustawodawcy na poprawę uszczelnienia systemu podatkowego. Wcześniej istniało bowiem kilka odrębnych wykazów podmiotów, teraz nowością jest właśnie biała lista, która jest ich połączeniem. Warto podkreślić, że nie każdy podatnik VAT będzie obecny na tej liście, m.in. nie znajdą się na niej podatnicy, którzy dopiero starają się o status podatnika VAT oraz przedsiębiorców, którzy wcześniej nie dokonywali rejestracji, np. w przypadku zwolnień podmiotowych.

Najważniejszymi informacjami, które możemy znaleźć na wykazie podatników VAT, są m.in. dane firmy lub imię i nazwisko, numer identyfikacji podatnika (jeśli taki posiada), status podatnika, numer REGON, numer KRS, numery rachunków rozliczeniowych i inne. Jak wskazano, przedstawione dane są zbiorem informacji potrzebnych do prawidłowej identyfikacji podatnika VAT. Na tej podstawie przedsiębiorca bez problemu jest w stanie zweryfikować, czy kontrahent jest wiarygodnym podmiotem. Stosowanie białej listy od roku 2020 r. jest obowiązkowe, co powoduje, że wszelkie niezastosowanie się do ww. procedury będzie stanowiło poważne sankcje. Resort finansów przewidział, iż w przypadku zapłaty kwoty powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy niż podany w systemie będzie skutkował niemożliwością zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, a także wspólnie z kontrahentem będzie odpowiadał solidarnie za zaległość podatkową.

Warto podkreślić, że wprowadzony we wrześniu obowiązek, budzi liczne kontrowersje. Wynika to z niejasnych przepisów, m.in. w przypadku niedoprecyzowanych definicji przez ustawodawcę. Powody do obaw u przedsiębiorców budzi również sklasyfikowanie metod płatności, które zostały objęte weryfikacją. Wątpliwości te, dotyczą szybkich płatności online i związane z tym pytania, czy kwalifikować to jako przelew, czy nie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ