Franczyzobiorca

Współpraca z siecią franczyzową to dobra alternatywa dla przedsiębiorczych osób, które chcą wdrożyć się w nową, opłacalną działalność. Przed rozpoczęciem takiej współpracy wymagane jest podpisanie umowy franczyzowej określającej obowiązujące zasady i obowiązki obu stron Jakie zadania ma franczyzobiorca i na co może liczyć od franczyzodawcy? Wyjaśniamy.

Umowa franczyzowa – co powinna zawierać?

Umowa franczyzowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Taka umowa musi być precyzyjna, więc warto zwracać uwagę na to, czy znalazły się w niej zapisy, o których mowa poniżej. Każdy franczyzodawca tworzy umowę franczyzy według swoich standardów i zasad. Dokument ten musi jednak zawierać szczegółowe i zrozumiałe określenie praw i obowiązków obu stron.

W umowę może również pojawić się informacja o obszarze wpływów franczyzodawcy oraz przywilejach dla franczyzobiorcy, dotyczących wyłączności terytorialnej i prawie pierwszeństwa. To pierwsze mówi o tym, że na określonym obszarze nie zostanie otworzona inna placówka tego samego franczyzodawcy. Prawo pierwszeństwa polega z kolei na tym, że jeśli  franczyzodawca planuje na danym obszarze otworzyć nowy punkt franczyzowy, to propozycję jego prowadzenia w pierwszej kolejności kieruje do tego franczyzobiorcy.

Umowa franczyzowa powinna ponadto zawierać zapisy odnoszące się między innymi do zakazu działalność konkurencyjnej, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także informacje związane z opłatami i kosztami ponoszonymi przez franczyzobiorcę (m.in. opłata wstępna, marketingowa, bieżąca).

Franczyzobiorca – obowiązki

Do głównych zadań, które musi wykonywać franczyzobiorca, należy przestrzeganie zasad obowiązujących w całej sieci, sklepu i akceptacja sposobu rozliczeń i akceptacja sposobu rozliczeń.

Umowa franczyzowa określa zasady współpracy obu podmiotów. Osoba decydująca się na współpracę z siecią powinna dokładać starań, by z jednej strony uczciwie i efektywnie rozwijać swoją działalność, a z drugiej działać na rzecz swojego partnera franczyzowego, który zapewnia mu niezbędne zaplecze, narzędzia i wiedzę.

Franczyzobiorca zobowiązany jest również do regularnego spłacania bieżących zobowiązań, udostępniania dokumentów koniecznych do prowadzenia kontroli przez franczyzodawcę oraz – co ważne – do dbania o jakość obsługi klienta.

Franczyzobiorca – przywileje

Franczyzobiorca może przy tym liczyć na wiele przywilejów wynikających ze współpracy.

Otrzymuje on zaplecze, w tym wyposażony lokal, narzędzia i wiedzę ekspercką, niezbędną do otwarcia i sprawnego prowadzenia punktu franczyzowego. W praktyce oznacza to, że franczyzodawca służy mu niezbędną pomocą merytoryczną i materialną, którą dokładnie określa umowa franczyzowa.

Ponadto przywilejem franczyzobiorcy jest to, że nie musi on dbać o marketing i reklamę marki sieci franczyzowej, pod którą działa. Wszystkie te działania, łącznie z przeprowadzaniem badań rynkowych, leżą po stronie franczyzodawcy.

[Głosów:4    Średnia:3.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ