Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie środków kontrolnych w miejscu sprawia, że użycie podestów ruchomych w miejscu pracy jest bezpieczniejsze. Choć nie możemy przewidzieć wszystkich sytuacji kryzysowych, to jednak porządnie opracowany plan działania i dobrze przeszkolony zespół jest w stanie poradzić sobie z większością z nich.

Zagrożenia dla pracowników

Nieumiejętne użytkowanie sprzętu może nie tylko skończyć się na tym, że potrzebna będzie naprawa podestów ruchomych, ale jest to również realne zagrożenie życia pracowników i innych osób będących na terenie robót – podkreślają specjaliści z dźwignice.pl. Podesty ruchome mogą poważnie zranić ludzi w następujący sposób:

  • Operator może zostać zakleszczony pomiędzy platformą roboczą a nieruchomą konstrukcją, na przykład podczas przemieszczania się w ciasnych obszarach. Jeśli nie będzie mieć w tym momencie dostępu do panelu kontrolnego, to nie będzie w stanie zatrzymać podestu ruchomego, co może zakończyć się nawet śmiercią.
  • Obracanie na nierównej powierzchni podestów ruchomych może spowodować przewrócenie się lub wypadnięcie operatora z platformy podczas pracy.
  • Podest ruchomy może uderzyć w pieszych, samochody lub linie wysokiego napięcia.

Zarządzanie ryzykiem

Zapewnienie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy może pomóc zidentyfikować zagrożenia związane z pracą przy użyciu ruchomych podestów. Planowanie bezpiecznej pracy obejmuje proces zarządzania ryzykiem, który stanowi ocenę ryzyka oraz sposobu jego kontrolowania. Właściwe opracowanie harmonogramu pomoże w przypadku potrzeby nagłej naprawy podestów ruchomych.

Ocena zagrożenia

Zdecydujmy, czy zidentyfikowane zagrożenia są znaczące. Jak prawdopodobne jest, że ktoś może zostać skrzywdzony, a jeśli zostaną poszkodowani, jak poważnie mogą zostać ranni? Jeśli ktoś mógłby zostać poważnie poszkodowany, to jak znaczące jest to zagrożenie? Wszystkie istotne niebezpieczeństwa należy kontrolować, aby zapewnić najbardziej komfortowe warunki pracy swoim robotnikom. Nie należy bagatelizować nawet najdrobniejszych niedogodności, gdyż to przeważnie one są w konsekwencji podstawą poważnych wypadków. Warto zawczasu zadbać również o odpowiedni serwis podestów ruchomych.

Kontrola zagrożeń

Najpierw spróbujmy wyeliminować zagrożenia, ale jeśli to niemożliwe, wyodrębnijmy je, a w ostateczności spróbujmy zmniejszyć szkodę. Opracujmy sposoby kontrolowania niebezpieczeństw używając „ochrony grupowej” (takich jak np. wymóg stosowania odpowiedniej odzieży przez wszystkich pracowników), które chronią więcej niż jednego pracownika przed zagrożeniem. Kontrole grupowe są lepsze i wydajniejsze od tych indywidualnych. Śledź więcej informacji o budownictwie tutaj.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ