Rozliczenie podatku z Niemiec

Każdy pracownik oraz osoba prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczyć się z właściwym urzędem skarbowym. W przypadku dochodów uzyskiwanych na terytorium Niemiec podatnicy rozliczający się w Polsce robią to na mocy zwolnienia z progresją. Za zachodnią granicą należy natomiast płacić tzw. Lohnsteuer, czyli tamtejszy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak wygląda rozliczenie podatku?

Polski podatnik, który rozlicza się z dochodów uzyskanych w Niemczech, musi złożyć dwa dokumenty. Przede wszystkim przed niemieckim organem skarbowym trzeba złożyć deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Niemczech. Poza tym przed polskim organem skarbowym składa się deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku. Co istotne, dotyczy to wszystkich dochodów a nie tylko tych uzyskanych w Niemczech.

Przy rozliczeniu podatku z Niemiec należy wziąć pod uwagę stawkę podatku oraz klasę podatkową, w której się znajdujemy. Poza tym należy pilnować ustawowych terminów i zeznanie przekazać do właściwego urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku. W Niemczech mamy trzy progi podatkowe – 14% dla zarabiających 8.354 euro (kwota wolna od podatku), która to stopa wzrasta progresywnie do 42% przy dochodzie 52.882 euro. Najwyższy podatek – 45% zapłacą ci, którzy zarabiają powyżej 250.731 euro.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce

Polacy zarabiający w Niemczech, rozliczając podatek, stosują zwolnienie z progresją. Na mocy obowiązujący przepisów polski urząd skarbowy zwalnia dochód uzyskany w Niemczech z opodatkowania w Polsce. W praktyce wygląda to następująco – jeśli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej, nie musi składać deklaracji PIT i po prostu nie rozlicza się z podatku. W momencie gdy podatnik uzyskał zarobki opodatkowane także w Polsce, musi wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG, korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Bardzo ważnym kryterium przy rozliczeniu podatku z Niemiec jest przeliczenie dochodu z zagranicy na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Tej operacji dokonuje się na podstawie średniego kursu kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji. Co istotne tych kwot nie łączy się z polskimi zarobkami, lecz wyszczególnia w PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą. O te kwoty zostanie zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej w przeliczeniu na złotówki.

Odzyskaj nadpłacony podatek z tytułu pracy w Niemczech!

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ