Postępowanie kontrolne ZUS

Praktycznie każda firma może przejść kontrolę ZUS, bez znaczenia czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy duże przedsiębiorstwo. Na czym polega spotkanie z inspektorem? Czy należy się go obawiać?

Czym są kontrole z ZUS?

Kontrola z ZUS jest przeprowadza w celu, sprawdzenia czy wszystko przebiega tak, jak przebiegać powinno. Obejmuje głównie takie kwestie, jak:

  • wysokość składek, czy jest prawidłowo obliczona i opłacana,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, wszystkich pracowników,
  • informowanie na bieżąco ZUSu o wszelkich istotnych zmianach w firmie.

Jeżeli, któraś z powyższych kwestii się nie zgadza, inspektorzy mają prawo do przeprowadzenia oględzin i spisu majątku firmowego.

Czy ZUS informuje przedsiębiorców o planowanej kontroli?

Przed odbyciem kontroli, przedsiębiorca musi otrzymać zaświadczenie, które poinformuje go, że w najbliższym czasie stawią się u niego w firmie inspektorzy z ZUSu. Kontrola może nastąpić po 7 i maksymalnie po 30 dniach, od otrzymania pisma. Jeżeli zależy nam, jako właścicielowi firmy na przejściu kontroli we wcześniejszym terminie, można się o to ubiegać, wystarczy złożyć specjalny wniosek.

Przeczytaj też: http://www.magiaperswazji.pl/czy-da-sie-polubic-swoja-prace/

Postępowanie kontrolne ZUS

Kontrola inspektorów ZUS odbywa się w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Może również się odbywać w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na życzenie przedsiębiorcy.

Obowiązki przedsiębiorcy, wynikające z kontroli ZUS:

  • udzielenie wyjaśnień,
  • udostępnienie dokumentów, które dotyczą kontroli,
  • udostępnienie składników majątku, które będą poddane oględzinom,
  • zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli,
  • jeżeli jakieś dokumenty są sporządzone w obcym języku, należy przetłumaczyć je na język polski.

Kontrole ZUS – na co musi zwrócić uwagę przedsiębiorca?

Kontrola ZUS może trwać od 12 do 48 dni w ciągu roku, czas jej trwania zależy od wielkości firmy. Inspektor, który przeprowadza kontrolę ma obowiązek przedstawić legitymację służbową oraz upoważnienie, do prowadzenia działań kontrolnych. Taka kontrola nie powinna zakłócać pracy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń, właściciel firmy może złożyć sprzeciw w formie pisemnej, w ciągu 3 dni.

Źródło: https://przyciagnijsukcesy.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ