Kredyt samochodowy – poznaj najważniejsze pojęcia związane z tym sposobem finansowania auta

Kredyt samochodowy, obok leasingu, jest jedną z najczęściej wybieranych form finansowania. Jeśli i ty rozważasz jego zaciągnięcie, poznaj krótki słownik najważniejszych pojęć, dzięki któremu definicje i warunki zawarte w umowie będą łatwiejsze do zrozumienia.

Kredyty samochodowe, chociaż mają ten same cel, różnią się wieloma parametrami. Dlatego ważne jest, by odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania. Istotne znaczenie ma nie tylko określenie rodzaju pojazdu czy ceny. Ważne jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, z którymi można spotkać się podczas podpisywania umowy kredytowej.

Oto lista najważniejszych pojęć związanych z kredytem samochodowym

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja udzielająca informacji o kredytobiorcach. Banki, zanim udzielą kredytów samochodowych, zbierają dane związane z historią kredytową i na tej podstawie wydają decyzję. W przypadku negatywnej historii mogą odmówić udzielenia kredytu samochodowego.

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) – stopa procentowa wyliczona na podstawie Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku. Obejmuje nie tylko oprocentowanie, ale również pozostałe koszty związane z zaciągnięciem kredytu, np. prowizje, ubezpieczenie, odsetki.

Przewłaszczenie częściowe – to jedna z form zabezpieczenia kredytów samochodowych. Jej istotą jest przeniesienie przez kredytobiorcę współwłasności auta na bank. W efekcie tej operacji bank staje się właścicielem auta w 49%. Przeniesienie własności pojazdu z powrotem na kredytobiorcę ma miejsce wówczas, gdy zobowiązanie zostanie spłacone w całości.

Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu samochodowego wraz z naliczonymi odsetkami w terminie określonym przez umowę. Weryfikacji podlega bieżące zestawienie dochodów oraz wydatków, co pozwala oszacować zdolność do spłaty kolejnego zobowiązania.

Zastaw rejestrowy – jest to forma zabezpieczenia kredytu samochodowego, która polega na umieszczeniu stosownego wpisu w krajowym rejestrze zastawów. Adnotacja pojawia się również w dowodzie rejestracyjnym.

Wkład własny – jest to część inwestycji, którą pokrywa kredytobiorca. Wysokość wkładu własnego odpowiada procentowej wartości pojazdu. Warto przy tym pamiętać, że im wyższy wkład własny, tym większa jest możliwość uzyskania niższych rat. Każdy bank ustala własną minimalną wysokość wpłaty własnej – w przypadku Kredytu SMARTPLAN w ofercie Toyota Banku kredyty samochodowe dostępne są już od 10% wpłaty własnej.

Rata balonowa – forma spłaty kredytu samochodowego, w przypadku której kredytobiorca spłaca początkowo wyłącznie odsetki. Spłata kapitału następuje dopiero pod koniec okresu trwania umowy kredytowej. To rozwiązanie jest korzystne wówczas, gdy kredytobiorca będzie chciał wymienić samochód na nowy w ramach kolejnej umowy. Na taką opcję pozwala m.in. Toyota Bank, oferując nowe pojazdy co 3-4 lata.

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z pojęciami, z którymi związane są kredyty samochodowe. W ten sposób unikniesz nieporozumień oraz wybierzesz kredyt oferowany na najkorzystniejszych warunkach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ