Reforma systemu ubezpieczeń społecznych to temat, z którym zmaga się każda ekipa rządząca. Kolejne regulacje mają na celu poprawienie wydajności systemu a także zapewnienie emerytom godnego życia na starość. Jego częścią stały się Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Dodatkowe oszczędzanie

PPE wprowadzono jako dobrowolny i ogólnodostępny system zorganizowanego oszczędzania. Jest to opcja dla tych, którzy chcieliby dodatkowo zabezpieczyć swoją emeryturę, korzystając z III filaru. To składka całkowicie dobrowolna. Stwarza ona możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po uzyskaniu wielu emerytalnego. PPE tworzone są w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy, ale za zgodą pracowników. Może do nich przystąpić każdy, kto spełnia określone wymogi.

Zmiany w PPE

Dotychczasowe przepisy ustawy o PPE regulowały jedynie minimalny okres, jaki pracownik musiał odczekać, aby przystąpić do programu. Mógł on wynosić nie mniej niż 3 miesiące, jednak nigdzie nie określano, jaki jest maksymalny czas oczekiwania. W praktyce wyglądało to tak, że jeśli pracodawca nie był zainteresowany uczestnictwem swoich pracowników w PPE, po prostu nie organizował takiej formy gromadzenia środków. Po zmianach, które weszły w życie z początkiem roku 2018 maksymalny czas oczekiwania pracownika na uczestnictwo w PPE nie może wynosić dłużej niż 3 lata.

Co powinien pracodawca

Do niedawna pracodawca był zobowiązany poinformować swoich pracowników o warunkach funkcjonowania PPE. Zwykle informacja miała charakter ogólny, była skierowana do wszystkich, nawet osób, nie uczestniczących w programie.  Po nowelizacji pracodawca jest zobowiązany przygotowywać również informację o charakterze indywidualnym. Jego odbiorcą ma być pojedynczy uczestnik PPE. Należy przygotować dla niego specjalną informację o tym, w jaki sposób jego ewentualne zwolnienie mogłoby wpłynąć na uprawnienia do środków, które są gromadzone na jego rachunku w PPE. O wartość zgromadzonych środków mogą się zwrócić do pracodawcy również bliscy pracownika na wypadek jego ewentualnej śmierci.

Wprowadzone zmiany to efekt wymogów unijnych. Mają na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się pracowników w obrębie państw, należących do Wspólnoty. Ich celem jest również likwidowanie barier w korzystaniu z dodatkowych programów emerytalnych. Poszerzenie uprawnień uczestnika PPE to także możliwość lepszego zarządzania środkami, gromadzonymi na emeryturę.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ